Bestyrelsen

Form & Fritid er en selvejende institution, hvor bestyrelsen  i øjeblikket består af :

 Eva Mastrup
 Formand

 Nørrevang 21 
 6830 Nr. Nebel

 30735570   75287275

 eo@nissengaard.dk

 Frederik Thorup
 Næstformand

 Bredgade 105
 6830 Nr. Nebel

28729122

frederikthorup@outlook.com

 Peter Zwinge
 Sekretær
 Kjærnvej 20
 6830 Nr. Nebel
 99556762

 peterzwinge7@gmail.com

 Aksel Kelså
 Kassere
 Tranevænget 87     6830 Nr. Nebel

 20496277

 akselkelsa@gmail.com

 Mette Pekruhn
 Medlem
 Tranevænget 101
 6830 Nr. Nebel
 61712308

 pekruhn@bbsyd.dk

 Ole Vad Hansen
 Medlem
 Nørrevang 21 
 6830 Nr. Nebel
 40167275

 eo@nissengaard.dk

 Stine Bødker   Hansen
 Medlem
 Vesterhavsvej   320      
 6830 Nr. Nebel
 21837084

 boedkersh@hotmail.com

 Form & Fritid
 Centret
 Klintingvej 21
 6830 Nr. Nebel
 75288731

 motion@formogfritid.dk

Form & Fritids bestyrelse arbejder ud fra en udviklingsplan som er revideret i 2022. Se den her.