Personale

Pr. 01.01.2019 er der 6 fastansatte i Form & Fritid.

Søren Bloch

Centerleder

Betina Christensen

Center ass.

Åse M.Andersen

Center ass.

Morten Nielsen

Center ass.

Lissi Berg Nielsen

Center ass.

Elmer Skovgaard

Gusmester