Åbningstider Fitness

Mandag – Søndag kl. 7-21

Dog lukket torsdag i tidsrummet 9-12 pga. rengøring.

Vores receptionister/fitness instruktører har følgende træffetider:

Mandag – torsdag kl. 17-21
Mandag i lige uger 9-11