Åbningstider Fitness

NORMALE ÅBNINGSTIDER: Mandag – Søndag kl. 07:00 - 21:00

Dog lukket torsdage i tidsrummet kl. 09:00 - 12:00 pga. rengøring.

 

Vores receptionister/fitness instruktører har følgende træffetider:

Mandag – torsdag kl. 17:00 - 21:00
Mandag i lige uger kl. 09:00 - 11:00

Vi tager forbehold for, at der i enkelte uger og ifm. skoleferier kan være ændringer.